Aalscholver, Great Cormorant, Phalacrocorax carbo, Aalscholvers

Geef een reactie